Vores værdigrundlag bygger på en kristen livsopfattelse med respekt for medmennesket under gensidigt ansvar og respekt for andre livsopfattelser og religiøse forestillinger end vores egen.

Vi betragter os som den alment praktiserende læges medhjælper til afklaring, diagnosticering og behandling af neurologiske eller mistænkte neurologiske lidelser. Vores mål er, at dette sker til største tilfredshed for såvel den henvisende læge som den omhandlede patient.

Vi bestræber os på, at møde patienterne i øjenhøjde ud fra en betragtning om, at lægegerning ydes dér, hvor patienten er i sin opfattelse af sygdom og egne muligheder og med baggrund i indsigt i den enkeltes uddannelsesmæssige og sociale baggrund.

 

Der tales ”dansk” i klinikken, fagudtryk og tekniske termer kan benyttes under forudsætning af, at de forklares over for patienterne. Journalføring vil ske i faglig terminologi idet den skrevne journal betragtes som et internt arbejdsredskab såvel som en kommunikation med den alment praktiserende og henvisende læge.

 

Diagnostik og behandling vil ske efter gældende retningslinjer, nationale og internationale vejledninger herunder gældende kvalitets-standarder under hensyntagen til den enkelte patients egne ønsker i det omfang, disse ikke strider mod gældende lovgivning, lægefaglige eller etiske principper.

 

Klinikken er akkrediteret efter den danske akkrediteringsmodel og efterlever de kvalitetssikringsstandarder, der er opstillet og opfylder de nationale retningslinjer for udredning og behandling.

 

Gældende lovgivning, etiske og moralske regelsæt efterleves, skrevne som uskrevne.