Medicinsk cannabis har i lægemiddelform været anvendt i mange år af de danske læger. Neurologer har brugt medicinsk cannabis til behandling af bl.a. spasticitet og smerter. I de senere år er der desuden stigende interesse for at anvende cannabis til specifikke former for epilepsi, hvor anden behandling ikke har været effektiv.

Behandling med cannabis er underlagt nogle specifikke regler vedrørende indikation, udlevering og for muligheden for at opnå økonomisk tilskud.

Per 1. januar 2018 er der indført en forsøgsordning med cannabis, hvor der indgår nogle produkter, der ikke er at sidestille med medicin. Disse produkter anvendes ikke hér i klinikken!