Vi udarbejder alene attester og erklæringer begæret af myndigheder, forsikringsselskaber eller advokater, men ikke på begæring af privatpersoner (undtaget kørekortsattester/-udtalelser).

Vi arbejder efter de retningslinjer, der er aftalt med Lægeforeningen vedrørende frister for aflevering, dvs. inden 14 dage for kommunale attester (fraset i ferier), inden 2 måneder for andre erklæringer og betalingsfrist 21 dage.

Prisliste for erklæringer, hvor der ikke er prisaftale med Lægeforeningen:

Speciallægeerklæring (LÆ155):  kr. 6.000,00 + kr. 1.500,00 ved behov for tolk.
Forsikringserklæring sidestilles prismæssigt med en LÆ115 og ved supplerende spørgsmål med en LÆ125.
Kørekortsudtalelse kr. 1.200,00.
Alle priser er ex. moms.