Vi har ingen aftaler i forhold til private eller arbejdsgiver finansierede sundhedsforsikringer og har ingen forsikringer, der dækker selvbetalende patienter. 

Ønsker du at bruge din sundhedsforsikring eller betale selv for at få en hurtigere tid end den tilbudte, må du derfor benytte anden behandler.