Er du i sygesikringsgruppe 1 skal der foreligge en elektronisk henvisning fra din alment-praktiserende læge i "Refhost". Ortopædkirurger og øre-næse-hals-læger kan også udfærdige en henvisning indenfor begrænsede diagnoser.

Henvisningen må højst være 6 måneder gammel, når den tages i brug. Henvisningen er "kollektiv" og kan benyttes af enhver speciallæge i neurologi, forudsat denne har overenskomst med Sygesikringen. Henvisningen er problem-orienteret (eller diagnose-rettet) og speciallægen fokuserer på det spørgsmål, den henvisende læge har formuleret. Har du andre problemstillinger, end det fremgår af henvisningen, skal speciallægen kræve en ny henvisning, for at tage stilling dertil.

Henvisning til "Diagnose og behandling" giver adgang til maksimalt 7 konsultationer indenfor 12 på hinanden følgende måneder. Telefonkonsultationer og e-mail-konsultationer tæller som 1/3 konsultation. Med en henvisning til "Fortsat behandling" kan antallet af konsultationer udvides til 12 på samme år, men ikke efter udgangen af det år, hvor henvisningen til "Diagnose og behandling" udløber. Efter 1 år, skal patienten teknisk set afsluttes. Om der er behov for yderligere konsultationer afgøres alene af den henvisende læge og vil kræve en fornyet henvisning til "Diagnose og behandling". En henvisning er dog ikke længere brugbar, hvis forløbet afsluttes af speciallægen inden det maksimale antal konsultationer er opbrugt.

Du skal medbringe dit sundhedskort (tidligere kaldet sygesikringsbeviset) ved hver konsultation.

Uden gyldig henvisning eller gyldigt sundhedskort må du benytte anden behandler.